Criza energetică din România, agravată de haosul legislativ

mână care deșurubează un bec

Criza energetică se manifestă în Uniunea Europeană prin lipsa energiei deoarece capacitățile de producție nu au materie primă, ceea ce duce la creșterea prețurilor. Piața este organizată deficitar, chiar daca modelul s-a arătat valabil în timp de pace. În situația actuală când Rusia a pornit un război cald împotriva Ucrainei și un război energetic împotriva UE se demonstrează că modelul adoptat nu mai este fiabil pentru o astfel de situație critică.

In România această criză a prețurilor reprezintă doar o parte a unei crize energetice profunde, care a început imediat după 1990 și a continuat pas cu pas până astăzi. Măsurile luate de Guvern pentru limitarea efectelor crizei prețurilor la energia electrică și la gazele naturale sunt doar de susținere financiară parțială a consumatorilor de energie electrică și gazele naturale.

Aceste măsuri nu acționează asupra cauzelor crizei energetice, care nu numai ca persistă, dar se poate accentua în continuare.

Plafonarea prețurilor la energia electrică și gaze naturale

Plafonarea prețurilor, hotărâtă de Guvern ca și măsură de sprijin pentru consumatorii casnici și industriali din România a constituit o mare provocare pentru furnizorii de energie electrică. Pentru a obține clarificări în privința modului în care aceștia s-au adaptat la numeroasele modificări legislative ne-am orientat către furnizorii actuali de energie electrică. Am descins la Electrica Furnizare S.A. unde am luat legătura cu doamna Simona M. angajat și expert pe Departamentul de Reclamații și Sesizări al companiei.

Domnia sa a avut amabilitatea de a ne acorda câteva lămuriri legate de acest subiect. În primul rând, am întrebat-o pe doamna Simona M. ce părere are despre măsurile impuse de guvern privind plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Interlocutoarea noastră ne-a specificat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru a putea sprijini clienții casnici și industriali pe perioada întregii crize energetice. Aceste măsuri au pus însă în mare dificultate furnizorii de energie electrică, deoarece au presupus modificări ample de tarife și implicit, adaptarea sistemelor informatice pentru respectarea tuturor detaliilor stabilite prin noile modificări legislative. Prima modificare legislativă a apărut în luna Noiembrie a anului 2021, când a intrat în vigoare O.U.G. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Pentru respectarea legii în cauză, furnizorii de energie electrică printre care și Electrica Furnizare S.A. a trebuit să actualizeze sistemul informatic în vederea emiterii facturilor către clienții finali, astfel încât, din prețul de contract al energiei electrice/gazelor naturale să se scadă compensările și plafonările stabilite de lege și să rezulte reprețul final al energiei electrice/gazelor naturale compensat/plafonat.

Optimizările sistemului informatic au vizat de asemenea consemnarea pe facturile de energie electrică a tuturor sumelor compensate/plafonate aplicate consumurilor înregistrate de către clienți. Acest lucru s-a dorit a fi efectuat într-o manieră cât mai clară și transparentă, astfel încât clienții finali să poată vizualiza, la primirea facturilor, în mod clar, aplicarea tuturor facilităților oferite de guvern, stabilite legislativ.

Simona M.

Doamna Simona M. ne-a precizat faptul că , O.U.G 118/2021 a suferit ulterior numeroase modificări , fapt care a îngreunat foarte mult activitatea furnizorilor de energie care au fost nevoiți să-și adapteze în numeroase rânduri sistemele informatice, astfel încât facturile pentru clienți să fie emise corect conform noilor modificări legislative. Astfel, în anul 2022, luna Aprilie, O.U.G 118/2021 a fost modificată prin O.U.G 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

În conformitate cu O.U.G 27/2022, prețul final al energiei electrice/gazelor naturale se stabilește luând în considerare consumurile înregistrate în anul 2021, după cum urmează:

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar înregistrat la locul
  de consum în anul 2021 este mai mic sau egal cu 100 kWh. Acest preț se aplică și în cazul locurilor de
  consum ale clienților casnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.
 • maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul mediu lunar înregistrat la locul
  de consum în anul 2021 este cuprins între 100 kWh și 300 kWh inclusiv;
 • în cazul în care consumul mediu lunar înregistrat la locul de consum în anul 2021 este mai mare
  de 300 kWh, prețul nu beneficiază de plafonare, facturarea fiind efectuată la preţul de contract al
  clientului, care poate varia în funcţie de valoarea componentei de achiziţie energie electrică.

În data de 1 Septembrie 2022, a intrat în vigoare O.U.G. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

 Prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică este:

a) maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv;

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienților casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh. Consumul de energie electrică ce depășește 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021, în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri, al operatorilor economici din domeniul industriei alimentare, în baza declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal. Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d). Diferența de consum lunar de energie electrică se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1);

f) pentru beneficiarii prevăzuți la lit. c) și e) care nu au istoric de consum în anul 2021, procentul de 85% se aplică la consumul realizat lunar.

Carențele la nivel legislativ și nemulțumirile oamenilor

Doamna Simona M. a precizat că aplicările legilor în variantele de mai sus au generat nemulțumiri în rândurile clienților deoarece, plafonarea în anul 2022, conform legilor amintite se stabilea pe baza consumurilor înregistrate de către aceștia în anul 2021.

Pentru a rectifica această inconsistență legislativă, Guvernul a adoptat Legea 357/2022 , privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei . Legea menționată anterior a intrat în vigoare la 1 Ianuarie 2023

Conform Legii 357/2022 prețul final plafonat facturat la clienții casnici se aplică în funcție de consumul anului în curs, după cum urmează:

 • maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum
  este între 0 și 100 kwh inclusiv
 • maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul lunar realizat la locul de consum
  este cuprins între 100,01 şi 255 kWh; Dacă se depășește acest prag de consum, însă nu se realizează un
  consum mai mare de 300 kwh, se va plăti maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru diferența de
  consum ce se încadrează în intervalul 255 kWh-300 kWh.
 • maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul în care consumul consumul lunar este mai mare de
  300 kWh.

Din cauza tuturor acestor modificări legislative în sistemul informatic au fost necesare efectuarea unor modificări ample care au condus la blocarea în repetate rânduri a facturării și, implicit, în întârzierea emiterii și transmiterii facturilor către clienții finali. De asemenea, și alte operațiuni solicitate de clienți au fost întârziate și s-au desfășurat cu dificultate, cum ar fi încheierea contractelor de furnizare, transcrierile de contracte, cererile de schimbare a furnizorului de energie, soluționarea sesizărilor și reclamațiilor clienților etc.

Simona M.

S-a menționat faptul că, toate aceste aspecte au fost percepute într-un mod negativ și de către clienți, care și-au manifestat nemulțumirile prin formularea unui număr mare de reclamații și sesizări.

Bineînțeles că o parte din nemulțumirile clienților noștri au fost cauzate și de lipsa unor informații coerente și corecte asupra situației existente, și nu în ultimul rând, chiar a unor dezinformări apărute în mass-media, mai mult sau mai puțin tendențioase.

Simona M.

Situația de criză, văzută prin ochii clienților

Pentru a vedea cum este percepută această situație de „cealaltă parte a baricadei”, am solicitat opinii din rândul clienților – consumatori de energie electrică și gaze naturale.

Domnule, am fost taximetrist timp de 5 de ani, acum lucrez pe Bolt, nu pot să spun, câștig binișor, dar ce a fost anul ăsta cu facturile de curent, nu-i lucru curat. Îmi venea factura o dată la câteva luni, umflată, de luna aia nu mai știam pe unde să scot cămașa. Umblam să fac eșalonare la plată, o grămadă de drumuri și mailuri, că nu puteam sa nu aduc bani de mâncare acasă. Ăștia ziceau mereu că nu le merge sistemul. Ce să zic, m-aș muta la alt furnizor dar am auzit de la alții că nicăieri nu e prea bine. Asta e, sunt nemulțumit!

Radu Stelian, șofer Bolt

Imaginea nu arăta prea bine de cealaltă parte a baricadei. Am căutat totuși și alte păreri. Am dorit să vedem și opinia unui fost angajat Electrica Furnizare S.A.

Am reușit să stăm de vorbă cu doamna Gabriela Bodocan , pe care am rugat-o să ne împărtășească din experiența de muncă din această firmă. Am fost interesați să aflăm, în primul rând, din ce motiv doamna Gabriela Bodocan nu mai lucrează în prezent la compania Electrica , și dacă ne poate dezvălui motivele plecării ei din firmă.

Doamna Gabriela a declarat:

un stâlp de înaltă tensiune

… Acum câțiva ani Electrica a făcut mari restructurări care au fost soldate cu reduceri de personal. După cum se arăta treaba, din câți eram la vremea respectivă urmau să rămână o treime, aproximativ. Noi angajații nu eram informați despre mai nimic dar era clar că, dacă urma să rămână doar o treime din noi, volumul de muncă ar fi depășit cu mult puterile noastre. Atunci am decis să plec din firmă în condițiile oferite de conducere, respectiv, de oferirea unor compensații materiale după cum prevedea legea.

Acum, mă mai întâlnesc cu foști colegi care au rămas în firmă și îmi dau seama că a fost cea mai bună mișcare pe care o puteam face. Mulți s-au plâns că nu mai fac față volumului de muncă , că au stat ani întregi peste program , că s-a lucrat inclusiv în weekend-uri, și că nu mai au timp și energie pentru viața personală. Mai trist este că am auzit și de foști colegi care, din cauza stresului acumulat au dezvoltat probleme serioase de sănătate. Ce bine că am plecat atunci. Acum sunt o bunică fericită și mă pot ocupa liniștită de familia mea. Îmi pare rău de cei care au rămas, unii dintre ei îmi erau și îmi sunt buni prieteni, dar din păcate, asta nu văd clienții. … Ei cred că Electrica este o firma care oferă angajaților salarii nesimțite și angajații ei nu mai pot de bine și de plictiseală… Am văzut și eu câte schimbări au fost cu legile astea noi, nu știu unde se va ajunge. Sperăm să fie mai bine”

Din câte ne-am putut da seama, cântărind informațiile constatate, ca de obicei, se pare că adevărul este la mijloc. Nici legiuitorii nu s-au descurcat prea bine și, de asemena nici furnizorii nu s-au adaptat prea bine schimbărilor. Tot ce putem spera, așa cum au spus și interlocutorii citați, că lucrurile se vor așeza și în România și vom putea cu toții să trecem cu bine și peste această criză energetică.